Category

Dogadanja

PRAVILA NAGRADNE IGRE: Jokerov A1 shopping za A1 Audi

By | Dogadanja

Na temelju odredbi članka 69. stavak 5. Zakona o igrama na sreću (NN 87/2009, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14 ), sukladno Pravilniku  o priređivanju  nagradnih igara (NN 08/2010), te temeljem Suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske,Porezna uprava-središnji ured, KLASA: UP/I-460-02/17-01/518 URBROJ: 513-07-21-01/17-3

JOKER  d.o.o. sa sjedištem u  Splitu, Put Brodarice 6 , OIB: 49168006090, kao priređivač nagradne igre  donosi slijedeća: PRAVILA NAGRADNE IGRE: «JOKEROV A1 SHOPPING ZA A1 AUDI»

 1. Puni naziv, sjedište i OIB priređivača nagradne igre

JOKER  d.o.o. Split, Put Brodarice 6 , OIB: 49168006090

 1. Svrha priređivanja nagradne igre

Promidžba i unapređenje prodaje u Poslovno – trgovačkom centru «JOKER»

 1. Vrijeme trajanja nagradne igre:

Nagradna igra održava se u razdoblju od 05.10. – 20.12.2017. god.

 1. Fond nagrada nagradne igre

Jedna glavna nagrada – osobni automobil marke AUDI A1 SPORTBACK 1.0 TFSI DESIGN STYLE u ukupnoj vrijednosti, iznosu  od 134.684,18  kune , sa uključenim PDV-om.

 1. Objava pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma suglasnosti Ministarstva financija RH-e biti će objavljena 05.10.2017.god.,  na web stranicama društva JOKER d.o.o. Split, Put Brodarice 6, www.joker.hr.

 1. Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri:

TKO:

Svaki punoljetni kupac, državljanin RH sa prebivalištem u RH, koji u poslovnim   prostorima maloprodaje Poslovno – trgovačkog centra «JOKER», izuzev maloprodajnog prostora supermarketa TOMMY ,  kupi iste ili različite artikle i /ili koristi usluge, a sve u vrijednosti od najmanje 500,00 (petsto) kuna po jednom ili više računa .

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati radnici priređivača sa svojom užom obitelji, osobe koje su direktno uključene u pripremu nagradne igre ili izvlačenja dobitnika, kao i članovi njihove uže obitelji.

KAKO:

Svaki kupac koji ostvari kupnju ili iskoristi usluge, u maloprodajnim prostorima Poslovno – trgovačkog centra „JOKER“ , izuzev supermarketa TOMMY , a sve u vrijednosti od najmanje 500,00 (petsto) kuna uz predočenje  jednog ili više računa  u naznačenoj vrijednosti   radniku na  INFO PULTU Poslovno – trgovačkog centra «JOKER», dobiva Kupon za nagradnu igru u koji upisuje: ime i prezime, mjesto i adresu stanovanja i kontakt telefon.

Radnik na INFO PULTU posebnim će biljegom označiti predočene račune, kako bi se izbjeglo ponavljanje istih računa u tijeku nagradne igre.

Svaki kupac u nagradnoj igri može sudjelovati neograničen broj puta, ali samo sa različitim računima i na način propisan ovom odredbom.

Kupon se stavlja u kuvertu zajedno sa preslikom računa ili preslikama računa označenih biljegom od strane radnika INFO PULTA, koja ne smije biti većih dimenzija od 250 mm x 187 mm i na kojoj ne smije biti ništa označeno, a zatim se kuverta ubacuje u posebno označenu kutiju sa oznakom nagradne igre.

 1. Javno izvlačenje nagrada:

Javno izvlačenje nagrade obaviti će se u Poslovno – trgovačkom centru «JOKER», Split, Put Brodarice 6, dana  21.12.2017. god.

Nagrada će biti izvučena između svih pristiglih kuverata, osim onih koje su na bilo kakav način označene.

U slučaju da izvučeni kupon ne sadrži sve potrebne podatke kao i u slučaju da preslik računa nije u  iznosu od najmanje 500,00 (petsto) kuna ili preslici računa ne odgovaraju u zbroju iznosu od najmanje 500,00 (petsto) kuna, ili da  preslik računa ili preslici računa nisu označeni biljegom, kao i u slučaju da kuverta sadrži samo kupon ili samo preslik ili preslike računa, pristupit će se izvlačenju druge kuverte i ponoviti postupak dok se ne izvuče kuverta sa kuponom i preslikom ili preslicima računa koji oboje zajedno udovoljavaju svim utvrđenjima toč. 6. ovih PRAVILA.

 1. Regularnost postupka izvlačenja

   Za regularnost postupka izvlačenja odgovara komisija za izvlačenje nagrade koju određuje  direktor društva, a koja će biti sastavljena od tri člana (predsjednik i dva člana).

Izvlačenju će biti prisutan i javni bilježnik koji će sastaviti Zapisnik o tijeku postupka izvlačenja nagrade.

Nakon što se ustanovi ispravnost Kupona i preslike ili preslika računa objavit će se ime dobitnika.

 1. Objava rezultata odnosno dobitnika nagrade

Priređivač će u pismenom obliku obavijestiti dobitnika o dobivenoj nagradi u roku 8 (osam) dana računajući od dana izvlačenja dobitnika nagrade.

Priređivač će rezultate izvlačenja objaviti javno u roku 8 (osam) dana, računajući od dana izvlačenja dobitnika nagradne igre, na www.joker.hr.

 1. Rok za podizanje nagrade

Dobitnik svoju nagradu može podići u roku od 30 (trideset) dana računajući od dana

primitka pisane obavijesti od strane priređivača, uz predočenje osobne iskaznice.

Ako dobitnik nagrade ne podigne u roku iz predhodnog stavka ove točke svoju nagradu, priređivač će ga ponovno obavijestiti o dobivenoj nagradi pisanim putem u roku od 8 (osam) dana od isteka roka od 30 dana iz prethodnog stavka ove točke, te odrediti naknadni rok od 8 (osam) dana za podizanje nagrade koji počinje teći od dana primitka nove obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ako dobitnik niti u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na istu, a priređivač će podatke o nepodignutoj nagradi dostaviti Ministarstvu financija.

O predaji se sastavljaju odgovarajuće isprave na temelju kojih će dobitnik moći steći vlasništvo nad nagradom. Nije dužnost priređivača platiti troškove registracije i prijenosa vlasništva.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

 1. Prekid nagradne igre

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na web stranici društva JOKER d.o.o. Split, www.joker.hr.

 1. Prihvaćanje prava i obveza sudionika

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća sva prava i obveze iz ovih  Pravila.

Sudionici sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, pristaju i ovlašćuju priređivača da u slučaju dobitka nagrade priređivač ima pravo objaviti i koristiti  ime i prezime, adresu dobitnika, bez naknade, u tiskanom, zvučnom ili slikovnom materijalu.

 1. Priređivač je uplatio 5% (pet posto) utvrđene vrijednosti nagradnog fonda u korist Hrvatskog crvenog križa.
 2. Tumačenje pravila i kontrola provođenja igre

Ova pravila potpisuje direktor društva priređivača  JOKER d.o.o. Split.

Priređivač zadržava pravo tumačenja ovih pravila i kontrolu nagradnih kupona, i preslike ili preslika računa  putem svoje tročlane komisije.

 1. U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Splitu.

 

Priređivač:

JOKER d.o.o. SPLIT zastupan

po članu uprave – direktoru

Anka Kerum

SLAVIMO JOKEROV 10. ROĐENDAN!

By | Dogadanja

Proslavite s nama 10. rođendan Trgovačkog centra Joker – slavlje za sve traje tri dana, a kupovina uz popuste četiri dana! Na vrijeme nabavite svoj primjerak Slobodne Dalmacije u četvrtak 5. listopada jer vas u njemu očekuju kuponi za popuste do 70% na čak 63 prodajna mjesta u Jokeru.

Počinjemo i našu veliku nagradnu igru A1 shopping za A1 Audi! u kojoj kupnjom u TC Joker od 5.10. do 20.12. možete osvojiti atraktivni automobil Audi A1 – izvlačenje je 21. prosinca.

U petak 6. listopada budite s nama od poslijepodneva – darujemo naše kupce i goste slavljeničkom tortom, vatrometom i, od 19 sati, velikim koncertom Zlatka Pejakovića. Kroz program će nas voditi Nives Ivanković.

U subotu, 7. listopada show počinje već u 11 sati prijepodne – i to kakav show! U Jokerovom gastro showu kuhat će vam  i servirati delicije chef Ivan Pažanin i njegovi poznati gosti. Obilježavamo Dan ružičaste vrpce i upozoravamo na važnost ranog otkrivanja raka dojke, pa će vaše donacije uz degustaciju biti namijenjene Klubu žena liječenih od raka dojke.

Joker će vas častiti i mandarinama – nadamo se da ćete dobrovoljnim donacijama podržati ovu vrijednu akciju namijenjenu  borbi protiv tumora dojke.

Poslijepodne posvećujemo najmlađima uz prigodni program: u 18 sati na rasporedu je dječja predstava „Tko sam, što sam“, a u 20 sati pozornicu prepuštamo modi i ljepoti – na rasporedu je modna revija čiji će dio biti ponovno posvećen Danu ružičaste vrpce, a na reviji sudjeluju  Biljana Mančić, Martina Fernandes, Nives Ivanković, Josipa Pavičić, Dina Levačić, Renata Lovrinčević…

Nedjelja, 8. listopada je „od glave do pete“ namijenjena djeci i mladima: već u 11 sati djecu će zabaviti klaun Šarenko, a nakon toga počinje pravi plesni show Talent Studija M uz goste Sedmi vjetar, Clique i Gabriela. U 17 sati na rasporedu je još jedna dječja predstava „Koje je godišnje doba najljepše?“, zatim mađioničar Casper i, nakon 18 sati, zabavljat će nas plesna skupina Perlice.

 

RASPORED DOGAĐANJA:

 ČETVRTAK, 5. listopada

 PETAK, 6. listopada  

 • 19:00 početak rođendanskog programa (voditeljica Nives Ivanković)
 • 19:30 Torta
 • 20:00 Koncert Zlatka Pejakovića
 • 22:00 Vatromet

SUBOTA, 7. listopada

 • 11:00 Gastro show by Ivan Pažanin
 • 18:00 Dječja predstava „Tko sam, što sam“
 • 20:00 Gala modna revija (voditeljica: Nives Ivanković)

NEDJELJA, 8. listopada

 • 11:00 Klaun Šarenko
 • Plesni show Talent studio M
 • 17:00 Dječja predstava „Koje je godišnje doba najljepše?“
 • Mađioničar Casper
 • 18:30 Plesna skupina Perlice

 

*važeći kuponi su samo oni koji će biti dostupni u izdanju Slobodne Dalmacije u četvrtak 5. listopada 2017. godine

CINESTAR – Dječji festival

By | Dogadanja

Družimo se i ove godine na DJEČJEM FESTIVALU u CineStaru!

Očekuje vas najbolja zabava uz crtiće, povoljna cijena ulaznice i poklon za svako dijete, a školarci mogu sudjelovati u nagradnom natječaju i osvojiti projekciju za cijeli razred!

Sve detalje potražite na: https://goo.gl/zwopcs

6. Sajam sporta, tehničke kulture i izvanškolskih aktivnosti

By | Dogadanja

Posjetite šesti Sajam sporta, tehničke kulture i izvanškolskih aktivnosti i na jednom mjestu se informirajte koje sve aktivnosti vaše dijete može pohađati. Posavjetujete se s trenerima, profesorima, voditeljima radionica i odaberite aktivnost koja će potaknuti razvoj vašeg djeteta. Očekuju vas mnogobrojni sportski klubovi, udruge, zajednice tehničke kulture i škole stranih jezika.

 1. HELEN DORON – za sve upisane: rujan besplatan, poklon majica Helen Doron
 2. KSP Dolfina
 3. TRIATLON KLUB SPLIT
 4. CICIBAN
 5. KARATE KLUB SOKOL
 6. HVK GUSAR
 7. PLANINARSKI KLUB SPLIT
 8. VK JADRAN
 9. ASPIRA
 10. TEKWANDOE KLUB KOCUNAR
 11. BOMIS
 12. PK MIRELA
 13. PAPPAGALLO
 14. PK JADRAN
 15. JUDO KLUB STUDENT
 16. VK MORNAR BRODOSPAS
 17. JOKER FITNESS
 18. PLESNI KLUB LAMBADA
 19. GIMNASTIČARSKI KLUB SPLIT
 20. UDRUGA ZA TEHNIČKU KULTURU SPLIT INOVATIC
 21. GK SPLIT
 22. UDRUGA MLADIH ROBOTIČARA
 23. DEA DIA DANCE STUDIO
 24. MALONOGOMETNI KLUB SPALATO
 25. JK ZENTA
 26. BRAINOBRAIN
 27. KARATE KLUB DALMACIJA

Novo prodajno mjesto u Splitu!

By | Dogadanja

NOVO PRODAJNO MJESTO U SPLITU!

Ovog vikenda Crystal Vision otvara vrata svoje poslovnice i u Splitu!
Domaći dizajn nakita koji prati svjetske trendove, ali njeguje i sofisticiranu
klasiku te bezvremensku eleganciju omiljenu mnogim ženima,
od sada je dostupan i na prvom katu Trgovačkog centra Joker!


“BEST FRIENDS” KOLEKCIJA

Simboličan nakit s divnim porukama prijateljstva.


Narukvica „Vilin konjic” Crystal Scarabeus Green- 298,00 kn
Narukvica „Lovely”- Crystal Powder Rose – 298,00 kn


POKAŽITE SVOJE EMOCIJE!

Divnom porukom razveselite one do kojih Vam je stalo.


POTRAŽITE NAS U:
Crystal Vision City Center one West, Jankomir 33, Zagreb, T: +385 1 5999 549
Crystal Vision Arena Centar, Ulica Vice Vukova 6, Zagreb +385 1 6142 522
Crystal Vision Trgovački centar Joker, Put Brodarice 6, Split +385 21 292 863

Praktične i stylish Carpisa torbe za plažu

By | Dogadanja

Praktične i stylish Carpisa torbe za plažu

Ruksaci s navy prugicama, trendi cekeri te torbe s cvjetnim print motivima na summer sale-u

Ručnik, krema za sunčanje, naočale, knjiga, mobitel, kapa, voda…dugačak je popis nezaobilaznih predmeta koje pronalazimo ljeti u svakoj torbi za plažu. Kod odabira najbolje torbe za uživanje u ljetnim mjesecima, pozornost prvenstveno treba usmjeriti na funkcionalnost, ali ne zaboravite da i detalji čine razliku. Navy print motivi, ušiveni detalji, poput mornarskog sidra, popularni cvjetni uzorak u kombinaciji s etno insertacijama i pomponima, ove sezone najbolje opisuju Carpisa torbe, ruksake i cekere za plažu. Osim brojnih pretinaca za spremanje stvari te izdržljivih materijala, u Carpisa ljetnoj ponudi pronađite i praktične torbice za odlaganje nezaobilaznih sitnica za plažu te mokrog kupaćeg kostima.

Big summer sales!

By | Akcije, Dogadanja

1. STEFAEL – 30% popusta
2. OVS KIDS – do 50% na dio asortimana.
3. BIKKEMBERGS – 40% na tenisice, te 10% na outlet odjeću
4. KRUNA MODE – 50% na cijelokupnu ljetnu kolekciju
5. BLUKIDS – do 50% popusta na kolekciju proljeće/ljeto
6. FASHION & FRIENDS – od 20% do 50% na kolekciju proljeće/ljeto 2017. Nova kolekcija nije na popustu. Na popustu se također ne nalazi beachwear, CK underwear i gumene cipele.
7. IN FASHION – do 40% na dio kolekcije, te 10% na gotovinsko plaćanje na već sniženu i novu kolekciju
8. ZIPPER – 20% – 50% na sav asortiman odjeće i torba te dodatnih 10% na gotovinsko plaćanje
9. KARLA – 30% popusta na odabrane modele iz kolekcije ss17
10. TWINSET – 30% popusta na cijelu kolekciju
11. L’OCCITANE – ljetna rasprodaja do 40% na određeni dio asortimana. Popusti se ne mogu kombinirati.
12. ALEDONA – 40% na zatvorenu obuću, 30% na ljetnu obuću i torbe
13. ALEDONA FASHION – 30%, 40%, 50% na odabrane kolekcijske odjeće
14. LIU JO – od 20% do 40% na kolekciju proljeće/ljeto 2017. Nova kolekcija nije na popustu. Na popustu se također ne nalazi beachwear i gumene cipele.
15. TAJLA – do 70% na određeni dio kolekcije, 30% na ostalo
16. JEGER – 30% popusta na određeni dio kolekcije, 10% popusta na gotovinsko plaćanje
17. OPTIKA ANDA – 20% popusta na sunčane I dioptrijske naočale na sve vrste plačanja, osim na brendove Dita, For Art’s Sake, Andy Wolf, Charlie Max
18. ANDA STORE – 20% popusta na sunčane naočale te satove I nakit, na sve vrste plačanja
19. EUROPA 92 -do 30% popusta
20. MEBLO – do 60% popusta. Termoflex kolekcija – madraci, nadmadraci, jastuci, posteljine plahte – popust 60%, madraci Silver kolekcija Ted – popust 40%, madrac Lux Hard 24 – popust 40%, Shiv Ganga Indija linija Juta podne prostirke, jastučnice – popust 50%, La Forma– dio asortimana popust na narudžbe popust 40%
21. CVJEĆARNICA IRA – 20%- 30% na porculan, do 50% na namještaj, 50% na lampe, 50% na ivv program, 50% na porculanski servis, 30% na vaze.
22. MASS – do 60% popusta na ljetnu obuću i torbe
23. NEXT – do 50% popusta
24. SAM ZOPPINI – 50% popusta na gotovo cijeli asortiman srebra osim nove kolekcije, 25% popusta na zlato, satove i Zoppini
25. OS JEANS – do 50% popusta
26. NIKE – do 40% popusta
27. KIDS SPORT & MODA – do 40% popusta
28. CLAYEUX – 50 % popusta na sve kolekcije i sva sredstva plaćanja
29. REPLAY – do 50% na kolekciju proljeće/ljeto
30. UNITED COLORS OF BENETTON – do 30% popusta te dodatnih 10% popusta za gotovinsko plaćanje
31. UNDERCOLORS OF BENETTON – do 50% popusta te dodatnih 10% za gotovinsko plaćanje
32. GALEB – do 50% sniženje na kolekciju
33. NATURINO – do -50% na kolekciju proljeće/ljeto
34. HUNTO – 1+1 = 20%. Kupnjom dva artikla ostvarujete popust od 20% na sveukupnu kupovinu. 20% na određene modele kratkih hlača
35. ARGENTUM – 40 % na kolekciju srebra i čelika, 30 % na kolekciju satova i remena za satove, 25 % na kolekciju zlata, briljanata i novu kolekciju srebra; rasprodaja do isteka zaliha, 70% na dio asortimana na srebru. Pogodnost ne vrijedi za poklon bonove, nakit po narudžbi i medicinske naušnice. Pogodnosti se međusobno ne zbrajaju, ostvaruju se na blagajni i vrijede bez obzira na način plaćanja.
36. HERVIS – do 50% popusta na posebno označene proizvode

* Lista popusta će se nadopunjavati tokom vremena!

Galileo nagrađuje svoje vjerne kupce!

By | Dogadanja

Kupnjom u Galileo trgovini dobivate poklon bon 100 kn!

 • ukupni fond poklon bonova 300.000 kuna
 • nije ograničeno iznosom kupnje
 • vrijedi do isteka zaliha
 • detalje potražite u Galileo trgovini.

Galileo je uvijek na tvojoj strani.

Translate »